Elektroliza

ZA PRIVATNE i JAVNE BAZENE DO 1000 m³

Sustavi solne elektrolize doprinosi novom načinu održavanja vašeg bazena, poboljšavaju kvalitetu vode, pritom izbjegavajući korištenje kemijskih sredstava te uvelike olakšavaju održavanje.

SOLNA ELEKTROLIZA

Radi na principu kapacitiranja bakra (Cu+) i srebra (Ag+) koji imaju ulogu flokulanata i antibakterijskih reagensa koji, u kombinaciji s hidrolizom, služe za razdvajanje molekula vode na kisik, ozon i peroxid. Time se ostvaruje proces oksidacije – flokulacije bez kemijskih dodataka.

NEMA GUBITKA SOLI

Produkti se razdvajaju, reagiraju i nanovo regeneriraju.

2NaCl + 2H2O = 2NaOH + H+ Cl2 (Sol + Voda = Soda + Hidrogen + Klor)
Cl+ H2O = HOCl + HCl (Klor + Voda = Hipoklorična kiselina + hidroklorična kiselina)
2HOCl = HCl + O2 (Hipoklorična kiselina = hidroklorična kiselina + kisik)
NaOH + HCl = NaCl + H2O (Natrijev hidroksid + hidroklorična voda = Hidroklorična kiselina + voda)

Ovime se dokazuje da koncentracija soli ostaje ista.

Klor nastao elektrolizom ne djeluje štetno na zdravlje kupača. Ne iritira kožu i oči, ne izbjeljuje kupaći kostim, potpuno zadovoljstvo kupanja, pri tome ne sadržava kemijske tvari. Pogodno je za ljude alergične na klor.